معرفی برند لیسام

Lisam در سال 1967 در ایمولا، در قلب منطقه رومانیا تاسیس شد. با کار در صنعت کشاورزی، به نیاز به نوآوری در ابزار کار پی بردیم. Lisam فناوری تمام ایتالیایی خود را به سراسر جهان صادر کرده است تا به نیازهای فزاینده کشاورزان در پرتو سرعت ثابت و شدید تکامل فناوری این بخش پاسخ دهد. امروزه Lisam تنها تولید کننده مستقیم سیستم های هرس و برداشت دستی و پنوماتیکی است. در Lisam، طراحی راه حل های جدید به معنای ابداع روش های جدید کار است: انتخاب بهترین هایی که فناوری مدرن برای افزایش بهره وری ارائه می دهد. ایده های ما نتیجه سال ها تحقیق پیشگامانه، ایجاد سیستم های هرس و برداشت جدید و تمام لوازم جانبی است که در کنار هم یک سیستم کار هوشمند را تشکیل می دهند.