درباره کورن ماشین

کورن ماشین از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود ، ابتدا فعالیت خود را با خرید و فروش ماشین های باغبانی و فضای سبز در داخل کشور آغاز نمود ، و در سال 1386 موفق به اخذ نمایندگی پخش و خدمات پس از فروش محصوالت HUSQVARNA سوئد شد و با دارا بودن تجربه تعمیرگاه و خدمات پس از فروش مرکزی خود را در تهران احداث کرد تا رضایت مشتریان را جهت خدمات پس از فروش جلب نماید ، کورن ماشین جهت تکمیل سبد کاالیی خود در سال های 1387 موفق به اخذ نمایندگی از شرکت های LASKI جمهوری چک ، Wisconsin چک ، KARSIT چک ،TOPSOچین ، LISAM ، ایتالیا شد. و با گذشت 5 سال همکاری بسیار عالی کورن ماشین با شرکت های اروپایی متاسفانه به علت تحریم های گسترده و باال رفتن ارزهای دالر و یورو شرکت تصمیم گرفت برخی از محصوالت وارداتی خود را مهندسی معکوس و تولید نماید ، با تالش بی وقفه مدیران ومتخصصین شرکت موفق به تولید انواع ماشین های چمن زن موتوری ، برقی ، چوب خردکن ، کنده خردکن کمپرسورموتوری ، ماشین های نگهداری از چمن ، سمپاش موتوری ، دستگاه چاله کن هیدرولیک شد همچنین در راستای باال بردن فنی و کیفیت محصوالت شرکت موفق به ثبت اختراع و طرح مالکیت صنعتی برخی از محصوالت اعم از کنده خردکن ، چوب خردکن ، محصوالت تزریق پالستیکی شد کورن ماشین با تجربه بیش از 15 سال در زمینه واردات – تولید و خدمات پس از فروش به تمامی مشتریان عزیز تعهد می نماید که محصوالت این شرکت دارای کیفیت ، گارنتی و خدمات پس از فروش می باشد

قیمت دستگاه چوب خردکن چوب خرد کن چوب خوردکن موتور تیغه چوب خردکن